2020-03-12

Inställda evenemang pga Corona-viruset

På grund av rekommendationer gällande Corona-viruset, tvingas vi tyvärr ställa in vissa av våra maskinvisningar och andra evenemang. För närmare information, kontakta din lokala anläggning.

För närmare info, vänligen kontakta din lokala anläggning.

Håll koll på vår evenemangslista.

 

Spridningen av det nya coronaviruset

Lantmännen följer löpande utvecklingen och anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer. Information och råd för att begränsa smittspridningen finns här.

Världen befinner sig nu i en extraordinär situation. Världshälsoorganisationen (WHO) klassar det nya coronaviruset (som leder till sjukdomen covid-19) som en pandemi. Flera länders regeringar har satt in åtgärder för att kontrollera och bromsa spridningen av viruset – till exempel stänga skolor och arbetsplatser, begränsa sammankomster och stänga landsgränser. Åtgärderna varierar mellan länderna där vi har verksamhet och kan ändras snabbt i takt med att vi lär oss mer om viruset.

Lantmännens restriktioner

Med anledning av den ökade spridningen av det nya coronaviruset har Lantmännen tagit fram omfattande restriktioner för hela koncernen för att hindra smittspridning. Inställda evenemang som samlar en större mängd människor på ett och samma ställe är därför ett nödvändigt beslut.

Vi vill poängtera att våra anläggningar. butiker och verkstäder har öppet som vanligt.  

Alla medarbetare på Lantmännen uppmanas att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att bli smittade eller oavsiktligt sprida viruset och vi vidtar särskilda säkerhetsåtgärder för våra produktionsanläggningar och personalen som arbetar där. Vi följer kontinuerligt utvecklingen och uppdaterar löpande instruktionerna till våra medarbetare.

Kommentarer från Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef:

-På Lantmännen har vi ansvarstagande, engagerade och kompetenta medarbetare och jag är övertygad om att vi kommer att hantera detta på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att vi alla stöttar och hjälper varandra och försöker hitta lösningar för att få våra vardags- och arbetsliv att flyta på trots den här utmanande situationen. 

Lantmännens distriktsstämmor

På grund av risken för smittspridning och mot bakgrund av myndigheternas skärpta rekommendationer har Lantmännen beslutat att årets distriktsstämmor ersätts med telefonmöten från vecka 12 (16 mars) och framåt. Mer information och inloggningsuppgifter finns här.

Ingenting tyder på att smitta sprids via livsmedel

Livsmedel identifieras inte som en sannolik källa för smittspridning, utan coronavirus sprids genom kontakt mellan människor och via hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Enligt Livsmedelsverket finns det ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom det man äter eller dricker. Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom livsmedel eller livsmedelsförpackningar. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida.

Efterfrågan på livsmedel

Vi har under de senaste veckorna sett en kraftigt ökad efterfrågan på vissa av våra livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. Utvecklingen följs noga, och vi har en tät dialog med våra kunder. I nuläget råder det ingen brist på råvaror eller produkter till följd av virusspridningen, och vi kan under rådande förhållanden leverera varor till våra kunder.

Vi vidtar åtgärder i förebyggande syfte för att i möjligaste mån minska risken för driftsstörningar. Vi arbetar löpande enligt etablerade rutiner och processer för att säkra fortsatt produktion och leverans och jobbar kontinuerligt med uppföljning av läget och planering av varuförsörjningen.

-Förutom vår topprioritet – att skydda våra medarbetare – är det också mycket viktigt att vi skyddar våra affärer och produktionsprocesser. Som en global och ansvarstagande livsmedelsproducent har vi ett samhällsansvar, och vi håller nära kontakt med myndigheter och livsmedelsföreningar i många länder. Säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Planerings- och krishanteringsgrupper är etablerade på alla nivåer i företaget. Vi bevakar konstant situationen i alla våra geografiska områden, och kommer att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder om och när behovet uppstår.

 

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng