2014-09-10

Motorns avgassystem styr valet av motorolja

Motorns avgassystem styr valet av motorolja

De senaste åren har avgaskraven för motorer skärpts avsevärt. För att uppfylla de nya kraven utvecklar man kontinuerligt motorerna, vilket påverkar valet av motorolja.

Framför allt används olika typer av katalysatorer och partikelfilter för att sänka utsläppen av partiklar och kväveoxider (NOx) från tunga dieselmotorer. Vissa av tillsatserna i traditionella motoroljor, framför allt sulfataska, svavel och fosfor, förkortar livslängden på dessa komponenter.

Low SAPS-oljor förlänger livslängden på avgasreningssystemen

För att förlänga livslängden på avgasreningssystemen används oljor med låga halter av dessa tillsatser, så kallade low SAPS-oljor. Dessa oljor känns igen på att de uppfyller någon av specifikationerna ACEA E6 eller E9. Utöver kraven på tillsatser uppfyller dessa oljor alla krav som ställs på traditionella oljor, varför de även kan användas till äldre motorer. Agrol har idag tre produkter som uppfyller kraven, Agrol Evo Truck, Agrol Tera Truck samt Agrol Zenit C. Evo Truck och Tera Truck är lämpliga till framför allt tunga motorer medan Zenit C lämpar sig för moderna personbilar.

Evo Truck motorolja Tera Truck motorolja
Agrol Evo Truck rekommenderas till alla tyngre fordon med överladdade dieselmotorer som arbetar under hårda betingelser och/eller går med förlängda oljebytesintervall. Agrol Tera Truck rekommenderas framför allt till motorer med avgasreningssystem enligt Euro IV där det krävs en olja som uppfyller ACEA E6.

 

Motoroljor

  • Mega Truck är bästa valet till de flesta dieselmotorer, även till äldre maskiner och personbilar där spec.kvalitén uppfylls.
  • Evo Truck till Euro 5 med avgasreningssystem. Går att använda där Mega Truck används.
  • Motorolja Classic till maskiner äldre än 10 år, max 250 tim bytesintervall. Tänk på viskositetsvalet.
  • Zenit C passar alla  motorer som ska ha 5W-30. Den är anpassad för ökad livslängd på partikelfilter på dieselbilar efter 2006.
  • Excellent OW-30 är en syntetisk motorolja speciellt framtagen för Volvos personbilar.
  • 2-takt Racing är bäst till 2-taktsmotorer med mycket höga effektuttag.
  • Agrol motorolja SAE 30 är lämplig till luftkylda gräsklippare 4-takts (Briggs & Stratton).
Butikssortiment
Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng