Vi rustar för framtiden

Vi justerar vår anläggningsstruktur och satsar framåt. I ett första steg avser vi etablera två nya, moderna anläggningar i Skaraborg.

Vi bygger för framtiden

Lantmännen Maskin har uppvisat en stark utveckling de senaste åren och 2018 var inget undantag. Inte minst bolagets redskapsaffär fortsätter att växa i snabb takt. Omsättningen 2018 uppgick till drygt 3.8 miljarder kronor med ett positivt resultat.

Vi påbörjade för ett par år sedan en förändringsresa i syfte att långsiktigt säkerställa att vi som Sveriges ledande maskinleverantör över tid kan tillhandahålla de produkter och tjänster som svensk lantbruksnäring kräver för att vara konkurrenskraftig.

Flera stora förändringar har därefter med stor framgång genomförts. Ett tätare samarbete med AGCO har etablerats, produktportföljen har utvecklats och nya varumärken har introducerats, logistiklösningar och centrala lagerfunktioner har utökats och digitala satsningar har initierats.

Omställningsarbetet omfattar en lång rad aktiviteter som syftar till att säkerställa en stabil bas och etablera långsiktig lönsamhet. Just nu pågår bland annat arbetet med att vidareutveckla butikskonceptet, framtagning av en ny modernare e-handel, förstärkning av teamet för reservdelsförsäljning och fortsatt utarbetning av förbättrade rutiner och processer.

Siktar på att bygga nytt i Skaraborg

Ett omfattande delprojekt har också haft till uppgift att se över anläggningsstrukturen och det arbetet ligger till grund för de förändringar vi avser att genomföra under 2019; Vilhelmina omvandlas till partneranläggning, Borgholm/Löt flyttas till och samlokaliseras med anläggningen i Färjestaden. Västerås, Lenhovda, Säffle och Lidköping avetableras.

Omställningen skapar utrymme för flera framåtriktade satsningar. Den första satsningen innebär att vi avser etablera två helt nya anläggningar i Skaraborg. Projektet är långt framskridet och ambitionen är att kunna slå upp portarna senast 2022.

- Vi ser naturligtvis, tillsammans med våra ägare, utmaningar inte minst i det allmänna läget i lantbruksnäringen. En allt högre grad av tekniskt komplicerade lantbruksmaskiner är ytterligare en faktor vilken påverkar vår väg framåt. Vi lägger nu stor kraft på att anpassa oss till de krav som ställs framgent och det innebär bland annat att vi förändrar och stärker vår anläggningsstruktur på en rad olika sätt. Ett tydligt tecken på vår ambition att stärka svenskt lantbruks konkurrenskraft är vår avsikt att etablera två helt nya anläggningar i Skaraborg säger Björn Nordgaard, Operativ chef Lantmännen Maskin.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng