90 % mindre växthusgasutsläpp från Menhammars traktorer

Som ett steg i resan mot ett fossilfritt lantbruk byts dieseln i Menhammars traktorer ut till HVO, som tillverkas av främst slaktavfall och frityrolja. Projektet startade i sommar och är ett samarbete mellan Menhammar gård, Lantmännen Maskin, Valtra och med Energifabriken som leverantör av HVO.

I biobränsleanläggningen på Menhammar gård på Ekerö omvandlas hästgödsel till värme. En bit därifrån grävs en fosfordamm och solpaneler producerar elenergi. Traktorerna är redan GPS-styrda för att säkra effektiv körning. Målsättningen är att vara ledande avseende implementeringen av autonoma system inklusive förarlösa maskiner.

Det långsiktiga målet är ren eldrift. För att minska mängden växthusgaser som lantbruket genererar fram till dess, har tre av gårdens traktorer bytts ut mot nya Valtra N174 Active som körs på HVO.

– Det här är en del i vår resa mot ett fossilfritt lantbruk. HVO är ett förnybart drivmedel som kommer att reducera våra utsläpp rejält, säger Ulf Segerström, driftledare på Menhammar gård.

90% mindre koldioxidutsläpp från Menhammars traktorer

Ulf Segerström, driftsledare på Menhammar Gård framför en av de nya traktorerna. 

Samarbetspartners i projektet är Lantmännen Maskin och traktortillverkaren Valtra.

– Vi är väldigt glada att Menhammar väljer Valtra från Lantmännen Maskin och utnyttjar möjligheten att köra traktorerna på HVO. Varje aktör i det här projektet har sina specialistkunskaper och när vi kopplar ihop det får vi möjlighet att göra en viktig insats för klimatet, säger Per Wretblad, Brand Manager Valtra på Lantmännen Maskin.

HVO-bränslet till Menhammar, Neste MY förnybar diesel, levereras av Energifabriken. Råvaran är återvunna fetter som slaktavfall och frityrolja. Palmolja används inte som råvara, vilket är viktigt för Menhammar, men det kan förekomma inblandning av en restprodukt (PFAD), som uppstår när matolja tillverkas av palmolja. Alla råvaror som används är hållbarhetscertifierade.

 

Lantmännen Maskin samarbetar Valtra för ett fossilfritt lantbruk på Menhammar Gård

Per Wretblad, Brand Manager Valtra

Vad är Neste MY förnybar diesel?

Neste MY förnybar diesel är 100% HVO, ett helt förnybart dieselbränsle, som kan användas i vanliga dieselmotorer. Bränslet tillverkas av 100% förnybara råvaror, som växt- och djurfetter, som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären.  HVO står för Hydrotreated Vegetable Oil och framställs genom att råvaran behandlas med vätgas och ombildas till förnybar diesel.

HVO har samma bränsleegenskaper som fossil diesel, men minskar utsläppen av nya växthusgaser med upp till 90 procent och innehåller inte svavel och aromatiska kolväten. Även utsläppen av partiklar, kväveföreningar, kolväten och kolmonoxid minskar. HVO är inte heller giftigt för vattenlevande organismer.

Källa: Energifabriken

Menhammar gård

Huvudverksamheten på Menhammar är stuteriet med cirka 350 hästar som betar fritt över stora områden men här finns även ett 50-tal kor och cirka 25 får. Gården består av 580 hektar åker- och betesmark samt cirka 1000 hektar skog. Menhammar gård är självförsörjande med foder till nötkreaturen och står för 70 procent av fodret till hästarna.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng