2016-11-30

Agromek Award till Väderstads SeedEye

Med fröräknaren SeedEye kan man enkelt ställa in antalet frön per m² utan att göra vridprov.

SeedEye, som är ytterligare en funktionalitet i Väderstads kontrollsystem E-Control, belönades med Agromek Award, i kategorin markredskap, på Nordeuropas största lantbruksmässa Agromek i danska Herning. 

Väderstad E-control

”En snabb och exakt bestämning av utsädesmängden har varit ett önskemål från lantbrukare i decennier. Den bristen kan Väderstad nu tillgodose genom den helt nya och unika lösningen SeedEye”, säger Crister Stark, styrelseordförande Väderstad, i ett pressmeddelande. 

SeedEye innebär att:

  • föraren ställer in antal frö per m² från förarplatsen. Du slipper det vanliga vridprovet.
  • föraren får full kontroll över såförloppet via iPad-displayen vid förarplatsen. Om en såbill avviker utöver förinställd tillåten variation ljuder ett akustiskt larm samtidigt som felande såbill rödmarkeras på displayen.
  • ingen omställning av såmaskinen behövs mellan olika grödor. Föraren ändrar bara värdet på displayen.
  • med överblick och kontroll ökas både så-säkerhet och förarkomfort.

Väderstad SeedEye

Sensorer räknar antalet frön

Sensorer är placerade i såslangarna. Utsädet strömmar genom sensorerna som är försedda med sex stycken fototransistorer, belysta med infrarött ljus. När en kärna passerar en ljusstråle bryts ljuset och fototransistorn registrerar ett avbrott i ljusflödet.

Det samlade antalet avbrott registreras och anger utsädesmängden med hög noggrannhet. Sensorerna räknar raps med ca 99 % noggrannhet. Värdet för vete och spannmål är ca 98-99 % vid 250 kärnor per sekund. Systemet ställer in noggrannheten automatiskt och kompenserar för damm och smuts som kan samlas i sensorerna.

”Att räkna frön är exaktare än att beräkna utsädesvikten, systemet är framtaget som ett direkt svar på lantbrukarnas behov att förutse antal plantor per m²”, säger Crister Stark.

Anger antalet kärnor per m²

Föraren anger önskad utsädesmängd i antal kärnor per m² i iPaden och behöver inte gå ur traktorn för att göra ett traditionellt vridprov. Såmaskinens radar mäter såmaskinens hastighet och E-Control räknar fortlöpande ut hur det önskade antalet kärnor per m², ”bör-värdet”, stämmer överens med det utmatade värdet, ”är-värdet”, som erhålls via SeedEye. Utmatningen, som drivs elektriskt, regleras kontinuerligt för att ge önskad utsädesmängd.

Enkelt variera utsädesmängd

Vill föraren ändra antalet kärnor per m² anges förändringen på iPaden där mängden visas på displayen. Detta görs enkelt i förvalda steg om exempelvis 10 %. Såmaskinen ställer omgående in önskad mängd frön per m² oavsett körhastighet och visar verkligt värde. Systemet fungerar lika bra med eller utan ISOBUS.

 


Såmaskiner
Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng