2013-03-11

Valtra fortsätter satsningen på metandiesel

Jordbruksverket och Valtra fortsätter arbetet med det så kallade Meka-projektet som initierats av landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Meka står för metandiesel-efterkonvertering av arbetsmaskiner. Syftet med satsningen är att göra jordbruksmaskiner mer miljövänliga genom att använda metandiesel istället för fossila bränslen som drivmedel och är en del i det långsiktiga målet att hela den svenska fordonsflottan, inklusive jordbrukets, ska vara fossilfri år 2030. Åtta miljoner kronor har avsatts till projektet för år 2012-2014.

"Det är glädjande att det nu blir verkstad av MEKA-projektet! Att hitta tekniska lösningar som gör det möjligt att driva traktorer på metangas, som också kan produceras på gården, gynnar både bonden och klimatet", säger Eskil Erlandsson

Valtra fortsätter utveckla biogastraktorer

Nytt projekt banar väg för egen gas i traktorn

Ett nytt forskningsprojekt, som finansieras via Stiftelsen Lantbruksforsknings bioenergiprogram, ska undersöka om det går att använda egenproducerad biogas med lägre metanhalt till gårdens traktorer. Lägre metanhalt skulle innebära en billigare produktion.

”Det kostar mer att uppnå en högre metanhalt och kostnaden ökar ju högre renhet man kräver”, säger Gunnar Larsson, forskare på SLU.

Man har en hypotes om att traktorer skulle kunna drivas lika bra eller bättre med biogas som har en metanhalt på 80 – 90 procent jämfört med dagens 96 – 98 procent. En lägre metanhalt sänker såväl kostnad som energiförbrukning vilket skulle öka intresset för egenproducerad biogas som traktorbränsle. En del av projektet blir att fastställa den optimala metanhalten vid olika förhållanden. Forskarna ska också undersöka om det kan uppstå problem vid reningen eller vid körning på biogas med lägre metanhalt.

Projektet består av såväl modellberäkningar som praktiska mätningar under både gasproduktion och praktisk användning i traktorn. Arbetet genomförs i samarbete med SMP Svensk Maskinprovning som utför tekniska mätningar, Biosling som tillverkar uppgraderingsanläggningar för biogasproduktion och Valtra som under flera år arbetat med utveckling av biogastraktorer.

 

Traktorer
Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng