2013-02-15

Ny gödselbill till Överums Combi Jet

Från den 1 juli är alla Combi Jet utrustade med bredare gödselbillar i nytt utförande.

Ny gödselbill till Överum Combi Jet

För att uppnå bästa möjliga etablering av åkerböna är det viktigt att utsädet placeras i orörd fuktig jord vid sådden. Stora frön kräver mycket fukt för att svälla och gro och för att detta ska ske så snabbt som möjligt har Överum tagit fram en ny gödselbill till Combi Jet. Genomloppet är bredare med mjuk övergång från runt till ovalt tvärsnitt. Provningar har visat att åkerbönor av nya sorter med tusenkornvikter på 525 g kan sås utan problem.

Bredare utlopp
Bredare utlopp

Den raka gödselbillen med kraftig överfjäder har en mycket god förmåga att placera åkerbönan på inställt djup vilket rekommenderas till ca 6 cm. Nedskuren i såbotten utnyttjas fukten optimalt för en snabb och jämn etablering.

Radavståndet blir 25 cm. Enligt odlingsförsök i åkerböna ger det samma skörd som 12,5 cm radavstånd vid samma utsädesmängd. Vid samodling av åkerböna och t ex vårvete kan båda dessa utsäden sås samtidigt. Åkerbönor placeras med gödselbillarna och vårvete med såbillarna. Samtidig vallinsådd kan göras om maskinen är utrustad med frösåmaskin (extra utrustning).

Vanligtvis gödslas inte åkerbönor eftersom de är kvävefixerande, men i vissa fall förekommer fosforgödsling. Om detta är aktuellt kan gödsel tillföras med såbillarna, och då med maximal billspänning.

Slitstålet med hårdmetallspets i den nya gödselbillen är detsamma som tidigare. Hårdmetallen gör att slitstålet bibehåller sin bredd även efter lång tids användning och skyddar därmed billens bredare utlopp mot slitage.

Den nya gödselbillen passar även till tidigare levererade Combi Jet och finns som tillbehör.

 

 

Såmaskiner
Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng