2013-03-13

Nu blir det verkstad av MEKA-projektet

Statens jordbruksverk och företaget Valtra skrev på onsdagen under ett avtal om det fortsatta arbetet på det så kallade MEKA-projektet (MetandieselEfterKonvertering av Arbetsmaskiner).


Eskil Erlandsson, landsbygdsminister, Jari Rautjärvi, vd Valtra Inc, Martin Sjödahl, enhetschef vid växt- och miljöavdelningen Statens jordbruksverk och Håkan Pettersson, chef Division Maskin Lantmännen, uppskattar att projektet är igång.

Projektets syfte är att göra jordbruksmaskinerna mer miljövänliga genom att drivas med metandiesel istället för fossila bränslen eftersom de gröna näringarna har en nyckelroll i Sveriges energiproduktion och spelar en avgörande roll för att motverka klimatförändringar.

Nu väntar emissionstesterna där en körcykel med olika belastningar, hastigheter och körförhållanden undersöks. Sedan placeras traktorerna ut på naturbruksgymnasiet i Uddetorp, Västra Götaland och på Wrams Gunnarstorp i Skåne där de kommer att användas i produktionen. När året är slut ska erfarenheterna och bränsleförbrukningen av de biogasdrivna maskinerna dokumenteras och utvärderas.

"Traktorerna används av kunder i verkligt arbete, både i lantbruket och i entreprenadkörning, samtidigt som kontinuerliga mätningar görs på bland annat prestanda och emissionsvärden för att säkerställa en driftsäker och lång livslängd", konstaterar Jari Rautjärvi, vd Valtra Inc.

Åtta miljoner kronor under perioden 2012 - 2014 har avsatts till projektet. Den långsiktiga målsättningen är att hela den svenska fordonsflottan, inklusive jordbruksmaskiner, ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson som initierat projektet deltog vid undertecknandet av avtalet.
"Det är glädjande att det nu blir verkstad av MEKA-projektet! Att hitta tekniska lösningar som gör det möjligt att driva traktorer på metangas, som också kan produceras på gården, gynnar både bonden och klimatet", säger Eskil Erlandsson.

 

Traktorer
Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng