2012-01-25

Maskinsäkerhet i fokus under 2012

Kunskapen om maskinsäkerhet inom lantbruket måste bli bättre. Genom ett nytt samarbete vill den nationella säkerhetskampanjen Säkert Bondförnuft och Lantmännen Maskin sätta fokus på säkerheten kring traktorer och andra lantbruksmaskiner.

– Lantbruksmaskiner orsakar många svåra olyckor varje år och ofta är det slarv eller stress som ligger bakom. Men i och med att maskinerna blir allt större och mer tekniskt avancerade finns också en okunskap om hur de ska hanteras, berättar Anders Danielson på LRF, som är projektledare för Säkert Bondförnuft, om bakgrunden till den gemensamma satsningen.

Säkert Bondförnuft har genom sina kurser och gårdsbesök erfarenhet av vilka problem lantbrukarna upplever ute på gården och Lantmännen Maskin har stor erfarenhet av den tekniska biten i samband med det underhåll och den service som organisationen utför.

– Säkerheten är en viktig fråga för Lantmännen Maskin. Vi är övertygade om att vi tillsammans med Säkert Bondförnuft ytterligare kan öka medvetandet hos våra kunder när det gäller handhavandet av maskiner och redskap. Genom att använda varandras kommunikationskanaler och kompetenser hoppas vi nå ut till en bred grupp lantbrukare, säger Anna-Lena Lindell, marknadskommunikationschef på Lantmännen Maskin.

Lantmännen Maskins butiker kommer varje månad att fokusera på aktuella säkerhetsdetaljer och även på servicesidan kommer att man att lägga extra vikt vid säkerheten. Båda organisationernas webbplatser uppdateras löpande med information om maskinsäkerhet och ett gemensamt tryckt informationsmaterial ska tas fram. Under våren medverkar Säkert Bondförnuft på flertalet av Lantmännen Maskins vårvisningar. Först ut blir den traditionella Hindersmässan som öppnar i Örebro idag. På många håll runt om i landet kommer även speciella maskinsäkerhetskvällar att arrangeras och även på Borgeby Fältdagar och Maskinexpo planeras gemensamma mässaktiviteter.

För frågor kontakta gärna:

Anders Danielson, projektledare Säkert Bondförnuft, tel. 08-787 51 85

Anna-Lena Lindell, marknadskommunikationschef Lantmännen Maskin,
tel. 0730-52 32 01

Fakta om Säkert Bondförnuft
Säkert Bondförnuft är en riksomfattande kampanj med målet att genom information och utbildning halvera antalet olyckor i lantbruket till år 2013. Säkert Bondförnuft har utbildat 180 handledare som erbjuder gårdsbesök för att lantbrukare ska få hjälp att se över sin och familjens säkerhet på gården. Kampanjen anordnar också kurser och gårdsvandringar med barnens säkerhet i fokus. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan LRF, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, och finansieras av Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet.
Webbplats: www.sakertbondfornuft.se

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng