Gemensam satsning kring våra försöksgårdar

Nu tar vi nästa steg i satsningen mot ett effektivt och modernt lantbruk. Med start till vårbruket kommer Lantmännen Maskin att gå in med maskinflottor på Lantmännen Lantbruks fyra försöksgårdar.

Johan wågstam, precisionsodlingsspecialist Lantmännen

”Genom detta samarbete säkerställer vi att det finns ändamålsenliga och aktuella maskiner på gårdarna”, säger Johan Wågstam, teknisk precisionsodlingsspecialist, inom Lantmännen.

Lantmännen Lantbruk har idag fyra försöksgårdar i Sverige: Svalöv, Bjertorp, Viken och Lännäs. Att Lantmännen Maskin nu direkt förser dessa med traktorer, tröskor och redskap med den senaste tekniken har flera fördelar.

– Genom detta samarbete säkerställer vi att det finns ändamålsenliga och aktuella maskiner på gårdarna, säger Johan Wågstam, teknisk precisionsodlingsspecialist, inom Lantmännen.

Professionella gårdar med moderna maskinparker, utrustade med senaste tekniken för de varumärken som Lantmännen jobbar med, sänder också en signal till kunderna.

– Det visar att vi lever som vi lär, samtidigt som det öppnar upp för nya möjligheter för demonstrationer och marknadsaktiviteter. Våra kunder kommer att kunna ta del av försöksgårdarnas verksamheter på ett helt annat sätt, vilket är viktigt då många inspireras av deras arbete, menar Johan Wågstam.

Full transparens

Henrik Westin, tf marknadschef på Lantmännen Maskin, är inne på samma linje när det gäller kundnyttan. Han menar att all den data och erfarenhet som genom åren byggts upp på försöksgårdarna nu kommer till användning på ett nytt sätt.

– Vi vet ju exakt hur historiken ser ut, vilket innebär att vi kan förklara de förändringar och förbättringar som skett med den nya tekniken. Varför fick vi den där avkastningsökningen? Varför sparade vi arbetstimmar på ett visst moment? Vi kan på ett trovärdigt sätt berätta en helhetsstory för våra kunder och vi ska vara så transparenta som det bara går, säger Henrik Westin.

Fendt-väderstad-försöksgårdar

"Med satsningen kan vi på ett trovärdigt sätt berätta en helhetsstory för våra kunder och vi ska vara så transparenta som det bara går", säger Henrik Westin.

Visa vägen

För Henrik Westin är det också av stor vikt att Lantmännen går i bräschen för att ingjuta mod och framtidstro i branschen. Till exempel genom att lyfta fram goda exempel på varför det är intressant att satsa på växtodling i ett land som Sverige.

– Vi har ju väldigt fina försöksgårdar och här vill vi visa våra kunder att det är möjligt att skapa lönsamma företag. Vi kommer att satsa mycket på aktiviteter runt försöksgårdarna för att få igång diskussioner med våra kunder. Vi kommer att kunna visa, och bevisa, att den nya tekniken bidrar till något positivt. Det känns väldigt spännande, menar Henrik Westin.

Henrik Westin tf marknadschef Lantmännen
"Vi kommer att satsa mycket på aktiviteter runt försöksgårdarna för att få igång diskussioner med våra kunder. Vi kommer att kunna visa, och bevisa, att den nya tekniken bidrar till något positivt. Det känns väldigt spännande", menar Henrik Westin.

Alla blir vinnare

Johan Wågstam och Henrik Westin är helt överens om att ett fördjupat samarbete mellan Lantmännen Maskin och Lantmännen Lantbruk är helt rätt väg att gå.

– Det här är en del i samverkansresan för att kunna erbjuda en ännu bättre helhet för våra kunder, menar Johan Wågstam och fortsätter:

– Samarbetet mellan det agrara kunnandet och det tekniska kunnandet ska generera i ett framtidsorienterat lantbruk.  Med denna satsning kommer vi kunna göra ännu fler aktiviteter på våra gårdar och visa upp den senaste tekniken av alltifrån precisionsodling och växtodlingsprogram till maskiner och redskap med den senaste tekniken. Vi kommer också ha möjlighet att öka vår satsning på strategiförsök för att tydligt kunna erbjuda våra lantbrukare ett mervärde i hur man på bästa sätt skapar en hållbar och lönsam produktion av olika grödor.

– Jag hoppas att våra kunder och medlemmar ska känna en glädje inför att kunna besöka försöksgårdarna mer frekvent, att de känner att de är ett med de här gårdarna. De är alltid välkomna, säger Henrik Westin.

Om försöksgårdarna

Svalövsgården
Var: Svalöv, Skåne
Verksamhet: Växtförädling utsädesodlingar och bruksodlingar.
Areal: 1400 ha varav 150 ha är försöksodlingar som drivs av Förädlingsstationen.

Lännäsgården
Var: Mellan Sollefteå och Kramfors, Västernorrlandslän
Verksamhet: Växtförädling av tidigt vårkorn och vallväxter.
Areal: 108 ha

Bjertorps egendom
Var: Bjertorp, Västergötland
Verksamhet: Växtodlingsförsök, och växtodlingsjordbruk med i huvudsak utsädesodlingar
Areal: 880 ha

Nötcenter Viken
Var: Falköping, Västergötland
Verksamhet: Testplattform för Lantmännens egna fodersorter för mjölkkor. Här utförs försök med kraftfoder, odling av vallväxter och avelsverksamhet.
Areal: 380ha

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng