N-sensor och autostyrning - ett vinnande koncept

I takt med att växtnäring och andra insatsvaror blir dyrare ökar intresset för precisionsodling med hjälp av sensorer, autostyrning och gps.

Undersökningar visar att det på fält som gödslas traditionellt, med samma näringsgiva rakt över, inte är mer än 20 procent av fältet som får sin rätta kvävenivå. Antingen blir det för mycket gödsel eller så blir givan för liten. Med hjälp av sensorer kan du istället, med hänsyn till grödans status vid spridningstillfället, öka precisionen.

"Precision farming" blir överlag allt vanligare i dagens jordbruk. Det handlar om att med hjälp av smart teknik kunna styra insatserna in i minsta detalj. Värdet i att köra med N-sensor och autostyrning blev extra tydligt i samband med 2015 års generellt höga skördar, som sedan inte blev godkända på grund av för låga proteinhalter.

Så funkar det

Tekniken innebär att en ramp med ett antal sensorer monteras på traktorns tak. Sensorerna läser av grödans färg och biomassa samtidigt som traktorn kör. Varje sekund skannas cirka 50 kvadratmeter. Utifrån detta beräknas grödans kväveupptag och därefter den optimala givan. Informationen skickas till styrenheten för spridaren som matar ut rätt dos gödsel på exakt rätt ställe. Alltihop - från skanning av grödan till utmatning av optimal giva - går på bara ett ögonblick. Dessutom får du, tack vare att systemet är kopplat till gps, en gödslingskarta över hela fältet.

Mineralgödselspridning är det vanligaste användningsområdet för N-sensorn, men systemet fungerar även bra för varierad stråförkortning, varierad svampbekämpning och för blastdödning i potatis.

Bogballe, Rauch och Överum

I Lantmännen Maskins sortiment finns tre starka spridarfabrikat som alla kan anslutas till Yara N-sensor. Bogballes mineralgödselspridare är en användarvänlig maskin med hög spridningsjämnhet och smart teknik. Rauch har en annan spridningsteknik och en högteknologisk massflödeskontroll (EMC) som styr spridningen. I Rauchs sortiment finns rampspridare med 24 - 36 meters ramp, bulkspridare och burna spridare. Från Överum kommer Wing Jet, en smidig rampspridare med 12 - 24 meters arbetsbredd.

Viktig kunskap även från nollrutor

Om du inte har möjlighet att använda den senaste tekniken är "manuella" nollrutor ett bra alternativ. En nollruta är en ogödslad ruta där växtens utveckling avslöjar markens egen bördighet.

Ett antal strategiskt placerade rutor (ca 6 x 4 meter) på fältet täcks med presenningar när det är dags för gödselspridning. Genom att senare mäta hur mycket kväve grödan har tagit upp i den ogödslade rutan får man ett mått på hur mycket kväve som marken själv levererar genom mineralisering. Nollrutan blir sedan utgångspunkt för gödslingen av hela fältet.

Nollruta

Kväveupptaget i nollrutan kan mätas med en handburen sensor. Eller så görs det med blotta ögat - skillnaden mellan gödslad och ogödslad yta brukar synas mycket tydligt.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng