Lyckas med vallskörden

Planeringen för en lyckad vallskörd börjar redan vid skrivbordet. Utmaningen ligger i att få fram ett foder med bra värden i alla skördar under hela säsongen och det är viktigt att sätta klara mål för grovfoderodlingen.

Det är många moment som ska klaffa för att kon ska kunna leverera bra mjölk och det växande nötdjuret få en god tillväxt.

Redan vid valletableringen läggs grunden för såväl kvantitet som kvalitet utifrån gårdens förutsättningar. Det finns många vallfröblandningar, men timotej bör vara en grundsten i blandningen. Idag sker ofta valletablering med olika typer av vallfrölådor på såmaskinerna, som till exempel Väderstads Biodrill eller Einböcks sålådor.

Innan vallskörden drar igång, så gå en runda i vallen och se hur övervintringen fungerat och om tillväxten kommit igång. Har vildsvin eller mullvadar varit i farten kanske du behöver ha högre stubbhöjd på krossen för att minska jordinblandning i grönmassan. Finns det mycket jordhögar kan en Crossboardplanka eller en upp- och nedvänd 100-pinnaharv användas för att jämna till.

Dags att skörda

Låt erfarenhet, vallprognoser, tidigare vallprover och vallens utveckling avgöra när det är dags för skörd. Ska grovfodret slås av med slåtterkross eller slåtterbalk? Bägge teknikerna har sina för- och nackdelar. Diskutera gärna med oss om vilket som är bäst utifrån dina förutsättningar.

Förtorka

Idag är det vanligt med bredspridning för att kunna förtorka gräset till en bra nivå för lagring i plansilos, torn, tuber eller i balar. Ett riktvärde är runt 35 % ts i grovfodret för att slippa bekymmer med bland annat sporer och pressvatten. Vid bredspridning bör grovfodret strängas för att kunna plockas upp av en pickup. En jämn och fin sträng är extra viktigt vid pressning av rundbalar.

Det gäller att minska förlusterna från såväl fält (slåtter, förtorkning) som konservering, uttagning och utfordring. Lyckas man inte med alla delmomenten i skörde- och ensileringsprocessen är risken stor att man tvingas kompensera med inköp av bättre kraftfoder för att uppnå mängden levererad mjölk eller den tillväxt man vill ha.

Slåtter med slåtterkross

Skörda med en stubbhöjd på 8-10 cm. Strängen lyfts då upp från marken och risken för inblandning av jord och eventuella gödselrester minskar. Med slåtterkross påskyndas förtorkningen och krossningen ökar också den yta som är tillgänglig för mjölksyrabakterierna.

Bredspridande slåtterkrossar

Bredspridning ger en snabbare förtorkning med minskade näringsförluster och ett minskat väderberoende. Slåtterkrossens arbetsbredd kan ökas utan att förtorkningstiderna förlängs. Tillsammans med strängläggare ger bredspridningen en jämn och snabb förtorkning och ett friskt foder utan problem med sporer. Det är viktigt att strängläggaren håller en jämn gång så att inte jord och stallgödselrester kommer in i fodret.

Väljer du att ensilera i plansilo?

Exakthacka - när grödan hackas kommer mjölksyrabakterier att blandas med växtsaft och därmed gynnas ensileringsprocessen. Packa länge och noggrant i tunna skikt. Dålig packning innebär att det kan skapas luftfickor med risk för värmebildning och dålig hygienisk kvalitet. Täck med både plast och sand för att förhindra lufttillträde och skydda fodret mot regn. Snåla inte med plasten - lite extra plast blir billigare än att få fodret förstört under lagringen.

Konservering i balar

Tänk på att grödan inte får vara för grov. Jämna strängar underlättar inmatningen i pressen. Snittat material kan packas 10-15 % hårdare. Inplastningen ska ske senast två timmar efter pressning. Använd 6-8 lager kvalitetskontrollerad och p-märkt vit - eller varför inte gula, rosa eller blå om du vill stödja Cancerfonden - plastfilm beroende på hur länge balarna ska lagras. Använd alltid tillsatsmedel om ts-halten är under 40 % och om vallen har gödslats med stallgödsel och urin uppblandat med pressvatten.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng