Rätt inställd tröska gör stor skillnad

När det är dags att tröska ska det helst gå undan. Att tröskan är rätt inställd är en förutsättning för hög kapacitet utan spill och kärnskador. Här ger Lantmännen Maskins tekniska trösksupport åtta praktiska tips som ökar kapaciteten.

1. Se till att skärapparaten är i gott skick

En väl underhållen kniv med sina knivfingrar möjliggör snabb framkörning utan skär- eller drösningsförluster. Ett enda förlorat veteax kan innehålla 50 – 60 kärnor.

2. Reglera inmatningsskruven

Grödan ska matas in i tröskan i ett jämnt flöde via skärbordet. Stråna får inte samlas i en stor hög bakom kniven i skärbordet för att sedan, när inmatningsskruvens fingrar får tag i det, matas in i tröskan alltihopa på en gång. Inmatningsskruven måste vara inställd i rätt höjd över skärbordets botten, dvs ca 10-15 mm. Om lång och fuktig gröda, till exempel havre, vill linda sig runt inmatningsskruven kan man sänka skruvens hastighet (möjligt på de flesta tröskor) genom att vända ett dubbeldrev på drivsidan. Det är också viktigt att justera timingen på inmatningsfingrarnas ingrepp. Sent ingrepp till kort gröda och tidigt ingrepp till lång gröda.

Haspelhastigheten bör vara något högre än framkörningshastigheten. Då går axet först in i tröskan vilket ger tidigare urtröskning.

3. Korrigera kedjespänningen på inmatningselevatorn

Kedjespänningen måste vara rätt inställd för att inmatningselevatorns kedjor med medbringare ska kunna mata upp grödan i ett jämnt flöde till tröskcylindern. Rätt spänning har man då medbringarna precis kan röra vid elevatorkanalens botten när de befinner sig mitt emellan nedre och övre rullarna.

4. Justera cylindervarv och slagskoavstånd

Följ gärna instruktionsbokens riktvärden för cylindervarv och slagskoavstånd för grödan som ska tröskas, men kontrollera resultatet. Är urtröskningen okej, men halmen slås sönder för mycket? Prova att minska tröskcylinderns varvtal lite i sänder tills du är nöjd med resultatet. Sitter det fortfarande kärnor kvar i axen så prova att både öka cylindervarvet och minska slagskoavståndet. Observera att om du ökar cylindervarvet för mycket riskerar du att få kärnskador. Regeln är att bearbeta stråna så skonsamt som möjligt för högsta kapacitet.

Blir du inte av med spröten på kornet, eller om agnarna sitter kvar på många kärnor (omogen gröda), så använd körnarlister eller täck en del av slagskons undersida med körnarplåtar om sådana finns. Kapaciteten blir något sämre, men tröskresultatet brukar bli bra. Urtröskningen är viktig för att få så hög avskiljning som möjligt och därmed färre kärnor som går upp på skakarna, vilket ger minskat spill.

5. Ställ in såll och rensfläkt

Börja med att ställa in sållen och rensfläkten enligt instruktionsbokens rekommendationer för den aktuella grödan. Med våra fuktiga förhållanden och större och tyngre kärnor än i södra Europa, krävs oftast lite större sållöppningar och lite mer rensluft. Kontrollera hur det ser ut i spannmålstanken. Finns det föroreningar som ax och halmdelar så öka rensfläktens varvtal, lite i sänder, och minska sållöppningarna tills sållens spillindikator registrerar ökat spill. Sänk sedan varvtalet tills spillet stabiliserar sig.

6. Kolla spillet över skakarna

För en skakartröska är det alltid skakarna som sätter kapacitetsgränsen. Det betyder att när halmskiktet på skakarna blir för tjockt kan kärnorna inte ta sig igenom och det blir spill från skakarna. Det är viktigt att grödan är någorlunda torr, att körhastigheten anpassas och att du inte har för mycket ren kärna i returen. Mycket kärnor i returen innebär rundgång. De kärnor som går tillbaka till returen blandas med tröskgodset som kommer till tröskcylindern. Många av dessa kärnor följer med halmen upp på skakarna. Händer detta så öppna undersållet, lite i sänder, till returen är normal. Ser du platta kärnor i spannmålstanken kan detta vara ett tecken på för många kärnor i returen. Har du elstyrda såll som kan manövreras från förarplatsen, kan du själv sitt och finlira så att du kan ta ut maximal kapacitet av din tröska.

7. Spillindikatorn ett bra hjälpmedel

Spillindikatorn är ett bra hjälpmedel. Det kan ändå vara bra att kontrollera så att spillindikatorns utslag stämmer överens med vad du hittar på marken. För att kontrollera spill från skakare och rensverk måste du stänga av halmhacken och stränglägga halmen. Skaka ur halmen, ta den åt sidan och räkna kärnorna per dm². Man kan använda handflatan som mått. Se också till att spillet är jämnt fördelat på tröskverkets bredd. Som ett medelvärde för spannmål kan man räkna att en procents spill motsvarar ca sju kärnor under handflatan. (En kärna/handflata per ton skörd/ha = sju ton per ha ger sju kärnor under handflatan.)

Har man råkat ställa spillindikatorn på för hög känslighet visar instrumentet spill trots att det inte finns något eller bara lite grand. Att då sänka framkörningshastigheten innebär att tröskan inte utnyttjas full ut. Fallet kan givetvis också vara det omvända, att det ligger mer kärnor på marken än du förväntat dig. I så fall är det sänkt hastighet eller en justering av tröskans inställning som gäller. Är spillet på marken högre än du räknat med är det också en god idé att gå in i det otröskade och kontrollera om det ligger kärnor där. Om grödan är övermogen slås kärnorna lätt ur. En hagelskur kan ha samma effekt.

8. Anpassa framkörningshastigheten

Ska man använda halmen vill man givetvis ha kort stubb, men då får man också ta in mer av strået i tröskan och därmed sänka framkörningshastigheten. Är det insådd gröda blir skillnaden ännu större då kort stubb medför att man får in en stor mängd grönmassa i tröskan tillsammans med grödan.

På ett fält med kraftig gröda på en del av fältet och sämre gröda på resten är det viktigt att hela tiden anpassa hastigheten till rådande förhållanden.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng